พุทธาภิเษกตามตำราล้านช้าง ฤกษ์ยามมหามงคล

ส่งเคราะห์ หลีกเคราะห์ ต่ออายุ ร่ำรวย รับโชค เสริมศิริมงคล มหาบารมีให้กับชีวิต

เหรียญดวงดี รับปีชง เป็นเหรียญ ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าสักการะบูชา เพื่อให้เกิดโชคลาภ เกิดศิริมงคล และแก้ไขดวงชะตา สำหรับคนมีปีเกิดตกในอยู่ในช่วงปีชง

วิดีโอ พิธีอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก

ทำพิธีพิธีอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกชนวนมวลสารเพื่อนำมาใช้ในเหรียญดวงดีรับปีชง ณ วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
18 พฤศจิกายน 2559

การจุธาตุ

ชาวล้านเชื่อกันว่า หากได้การบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของตน จะช่วยเสริมสร้างสิริมงคล แก้ไขดวงชะตา นำพาโชคดีเข้ามาสู่ชีวิต จะได้รับอานิสงฆ์มาก ทำให้ชีวิตราบรื่น คิดอะไรก็สมหวังปราถนา

เสริมบุญบารมี

พระบรมสารีริกา คือ สิ่งแทนพระพุทธเจ้าที่มีค่าสูงสุดของพุทธศาสนา หากครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาสักการะบูชาองค์พระธาตุ ก็จะส่งผลให้ชีวิต ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆ เกิดโชคลาภ นำพาซึ่งบุญบารมี เป็นศิริมงคล

แก้ปีชง

การบูชาพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ โดยยึดเอาพระเจดีย์เป็นที่พึ่งแห่งตนขณะที่สักการะ จะช่วยปัดเปาภยันตรายต่าง ๆ ลดเคราะห์กรรม แก้ดวงชะตาจากร้ายให้ดี และจากดีให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

วิดีโอ พิธีพุทธาภิเษก วาระหนึ่ง

พุทธาภิเษก ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน
24 ธันวาคม 2559

เหรียญดวงดีรับปีชง

จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้เช่าสักการะบูชา เพื่อเสริมบุญบารมีและเป็นศิริมงคลต่อตัวเอง

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อเงิน (ผลิต 999 ชุด)

1 ชุดมี 3 แบบ บรรจุในกล่องไม้สักสวยงาม พร้อมหมายเลขกำกับที่องค์พระ

4,999
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อทองเหลือง

แบบที่ 1

499
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อทองเหลือง

แบบที่ 2

499
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อทองเหลือง

แบบที่ 3

499
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อทองแดง

แบบที่ 1 (รับเหรียญปลายเดือน ม.ค. 2560)

499
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อทองแดง

แบบที่ 2 (รับเหรียญปลายเดือน ม.ค. 2560)

499
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชงเนื้อทองแดง

แบบที่ 3 (รับเหรียญปลายเดือน ม.ค. 2560)

499
บาท

เหรียญดวงดีรับปีชง เนื้อเงินแท้ 99.99%

TOP